Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande